- ძალიან დატვირთულია, ივანისთვის ასმაგი მნიშვნელობით ითქმის, ათასჯერ უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე სიტყვიერ პაექრობებს, სახალისო ამბებს თუ ანეგდოტებს, რომლებიც ჩემგან მეგობრებს ან სხვა ადამიანებს სმენიათ, და ჟესტებს, კაპრიზებს, მოჩვენებით საქციელებს, რადგან ივანისთვის მოსაჩენებელი არაფერი მაქვს, არაფერს ვაკეთებ თავის მოსაჩვენებლად.”, “(...), dat alle woorduitingen meer of minder ontwikkelde verbale imperatieven zijn, dat dus toespreken altijd neerkomt op bevelen of bedreigen, en begrijpen op gehoorzamen; (...)”, avg rating 4.00 — Each chapter focusses on one or two texts which have had a seminal influence on work in the subject, and uses these as a way of approaching both the central topics and the various traditions of dealing with them. published 1953, avg rating 4.07 — In addition to explaining the progress philosophers have made toward creating a theoretical framework for the study of language, Scott Soames investigates foundational concepts–such as truth, reference, and meaning–that are central to the philosophy of language and important to philosophy as a whole. This book focuses on two main facets of the philosophy of language: its contribution to the development of a theoretical framework for studying language, and the investigation of foundational concepts—truth, reference, meaning, possibility, propositions, assertion, and implicature—that are needed for this investigation, and important for philosophy as a whole. Author William G. Lycan structures the book into four general parts. “მასთან თუ ვარ, ვჩუმდები, რადგან ყველაზე პატარა სიტყვები: ჰო, ახლავე, ასე, და, მაგრამ, მერე, ვაი! Philosophy of Language: The Classics Explained (The MIT Press) Colin McGinn. 229 ratings — Philosophy of language is the branch of philosophy that examines the nature of meaning, the relationship of language to reality, and the ways in which we use, learn, and understand language. published 1969, avg rating 4.15 — 102 ratings — Philosophy of Language: A Contemporary Introduction (Routledge Contemporary Introductions to… by William G Lycan Paperback $42.95. 239 ratings — published 1986, avg rating 4.71 — Part III, Pragmatics and Speech Acts, introduces the basic concepts of linguistic pragmatics, includes a detailed discussion of the problem of indirect force and surveys approaches to metaphor. 10 ratings — 65 ratings — published 1967, avg rating 3.96 — 439 ratings — 5 ratings — Publisher description: Philosophy of Language: A Contemporary Introduction introduces the student to the main issues and theories in twentieth century philosophy of language, focusing specifically on linguistic phenomena. The philosophy of language is an intimidating field, even to people who know a lot about language: filled with abstruse distinctions and traps for misunderstanding. Reviewed in the United States on September 23, 2011. In this book one of the world's foremost philosophers of language presents his unifying vision of the field--its principal achievements, its most pressing current questions, and its most promising future directions. published 1997, avg rating 3.91 — Part IV, new to this edition, examines the four theories of metaphor. The book then builds on this account, exploring new thinking about propositions, possibility, and the relationship between meaning, assertion, and other aspects of language use. ‎This collection of classic and contemporary essays in philosophy of language offers a concise introduction to the field for students in graduate and upper-division undergraduate courses. How is linguistic communication possible? published 1976, avg rating 3.38 — Now in itsthird edition,Philosophy of Language: A Contemporary Introduction introduces students to the main issues and theories in twenty-first-century philosophy of language, focusing specifically on linguistic phenomena. Topics are structured in three parts in the book. published, avg rating 4.20 — The Philosophy of Language, Sixth Edition, is an excellent introduction to such fundamental questions. Philosophy of language by William P. Alston, 1964, Prentice-Hall edition, in English 9 reviews. Many beginning students in philosophy of language find themselves grappling with dense and difficult texts not easily understood by someone new to the field. Following these links will help you quickly find a broader range of options if the listed books do not fit what you are looking for. Topics are structured in four parts in the book. published 2015, avg rating 4.20 — Just a moment while we sign you in to your Goodreads account. In addition to explaining the progress philosophers have made toward creating a theoretical framework for the study of language, … Investigations may include inquiry into the nature of meaning, intentionality, reference, the constitution of sentences, concepts, learning, and thought. Philosophy of Language provides a comprehensive, meticulous survey of twentieth-century and contemporary philosophical theories of meaning. A superb international team contribute more than forty brand-new essays covering topics from the nature of language to meaning, truth, and reference, and the interfaces of philosophy of language with linguistics, psychology, logic, epistemology, and metaphysics. 914 ratings — published 2006, avg rating 3.90 — Personal book recommendations tend to be highly subjective, idiosyncratic, and unreliable. Details. This list is part of a collection of over 100 philosophy reading lists which aim to provide a central resource for philosophy book recommendations. These lists were created by searching through hundreds of university course syllabi, internet encyclopedia bibliographies, and community recommendations. It’s important to note that there is no single best book on the philosophy of language. What is a good introductory book on the philosophy of language? ABSTRACT. The book then builds on this account, exploring new thinking about propositions, possibility, and the relationship between meaning, assertion, and other aspects of language use. 843 ratings — …, Category: Comprehensive Textbook | Length: 1083 pages | Published: 2008. In analytic philosophy, philosophy of language investigates the nature of language, the relations between language, language users, and the world. published 1975, avg rating 4.42 — 7 ratings — The emphasis is on issues that have a direct bearing on concerns about knowledge, reality, meaning, and understanding. published 1965, avg rating 4.02 — Part I, Reference and Referring Expressions, includes topics such as Russell's Theory of Desciptions, Donnellan's distinction,… What is the relationship between language and the world? published, avg rating 4.00 — Author William G. Lycan structures the book into four general parts. 4,925 ratings — published 1973, avg rating 4.11 — published 1994, avg rating 4.02 — Book Description. An introduction to philosophy of language through systematic and accessible explanations of ten classic texts by such thinkers as Frege, Kripke, Russell, and Putnam. Topics are structured in three parts in the book. Links to the syllabi and other sources used to create this list are at the end of the post. …, Category: Introduction | Length: 240 pages | Published: 2008. 21 ratings — Ships from and sold by Amazon.com. It includes some of the most important basic sources in philosophy of language, as … Part II, Theories of Meaning, surveys the competing theories of linguistic meaning and compares their various advantages and liabilities. This eBook is not available in your country. published 1960, avg rating 3.77 — published 1989, avg rating 3.67 — Publisher description: What is meaning? What is Philosophy of Language? Can anyone recommend a good intro to Philosophy of Language book? 517 ratings — 4.1 out of 5 stars 13. In this textbook, Michael Morris offers a critical introduction to the central issues of the philosophy of language. 48 ratings — The best books on The Philosophy of Language 1 The Foundations of Arithmetic by Gottlob Frege 2 Naming and Necessity by Saul A Kripke 3 Themes from Kaplan by Joseph Almog, John Perry and Howard Wettstein 4 Syntactic Structures by Noam Chomsky 5 Frege’s Puzzle by Nathan Salmon Category: Introduction | Length: 240 pages | Published: 2008. 70 ratings — From beginner-friendly introductions to comprehensive textbooks on the philosophy of language, this page features books to suit any learning style. 260 ratings — Concise Encyclopedia of Philosophy of Language and Linguistics comprehensively analyzes and evaluates many of the most interesting facets of this vibrant field. The best book for you will depend heavily on your preferred learning style and the amount of time/energy you’re willing to spend reading. published, avg rating 3.97 — $48.90. Category: Anthology | Length: 752 pages | Published: 2012. collection of over 100 philosophy reading lists, Philosophy of Language: A Contemporary Introduction, The Oxford Handbook of Philosophy of Language, Bibliography for the Internet Encyclopedia of Philosophy article on Philosophy of Language, The best books on The Philosophy of Language recommended by Scott Soames. What is the best book to get a comprehensive overview of the philosophy of language? 3,950 ratings — FREE Shipping. The book then builds on this account, exploring new thinking about propositions, possibility, and the relationship between meaning, assertion, and other aspects of language use. published 1993, avg rating 4.00 — 4,749 ratings — 48 ratings — published 1999, avg rating 4.01 — Category: Reference | Length: 145 pages | Published: 2019. published 1980, avg rating 4.24 — 3,700 ratings — 3,012 ratings — published 1985, avg rating 4.07 — : A Book of Essays (Paperback), Modern Philosophy of Language (Hardcover), The Foundations of Arithmetic: A Logico-Mathematical Enquiry into the Concept of Number (Paperback), When Words Are Called For: A Defense of Ordinary Language Philosophy (Hardcover), Marxism and the Philosophy of Language (Paperback), List of important publications in philosophy: Ancient philosophy. 1,662 ratings — It will be an essential resource for anyone working in the central areas of philosophy, for linguists interested in syntax, semantics, and pragmatics, and for psychologists and cognitive scientists working on language. 227 ratings — 128 ratings — 2,075 ratings — 38 ratings — published 1965, avg rating 3.85 — What is the nature of language? published 1968, avg rating 4.23 — The application of philosophy to language study, and language study to philosophy, has experienced demonstrable intellectual growth and diversification in recent decades. published, avg rating 3.71 — 2 ratings — Category: Short Introduction | Length: 200 pages | Published: 2012, Publisher description: In this book one of the world’s foremost philosophers of language presents his unifying vision of the field–its principal achievements, its most pressing current questions, and its most promising future directions. Error rating book. 19,517 ratings — published 1936, avg rating 3.95 — 0 Reviews. Philosophy of language by William P. Alston, 1964, Prentice-Hall edition, in English 76 ratings — In Stock. 8 ratings — 4.0 out of 5 stars Excellent Academic Overview. The first part of the book describes how philosophers from Frege, Russell, Tarski, and Carnap to Kripke, Kaplan, and Montague developed precise techniques for understanding the languages of logic and mathematics, and how these techniques have been refined and extended to the study of natural human languages. This pervasive concern for language often makes it difficult to distinguish philosophy of language from general philosophy. Topics are structured in three parts in the book. published 1952, avg rating 4.67 — Topics are structured in four parts in the book. 42 ratings — published 1980, avg rating 3.94 — published -350, avg rating 4.05 — Incorporating insights from new coeditor David Sosa, the sixth edition collects forty-eight of the most important articles in the field, making it the most up-to-date and comprehensive volume on the subject. Only 1 left in stock - order soon. Here are the best books on the philosophy of language in no particular order. Welcome back. 5,922 ratings — 338 ratings — MIT Press, Jan 16, 2015 - Philosophy - 225 pages. Philosophy of Language: The Key Thinkers offers a comprehensive historical overview of this fascinating field. Publisher description: Philosophy of Language: A Contemporary Introduction introduces the student to the main issues and theories in twentieth century philosophy of language, focusing specifically on linguistic phenomena. Colin McGinn is a lucid and sure-footed guide through this murky terrain, and this is the book that many of us have been waiting for. Featuring classic quotations by Aristotle, Epicurus, David Hume, Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell, Michel Foucault, and many more, A History of Western Philosophy in 500 Essential Quotations is ideal for anyone looking to quickly understand the fundamental ideas that have shaped the modern world. published, avg rating 4.38 — Interweaving the historical development of the subject with a thematic overview of the different approaches to meaning, the book provides students with the tools necessary to understand contemporary analytic philosophy. published, avg rating 3.96 — Published in 2010 Scott Soames' `Philosophy of Language' is an instalment in Princeton Foundations of Contemporary Philosophy series. published 1984, avg rating 3.50 — https://www.goodreads.com/shelf/show/philosophy-of-language Part I, Reference and Referring, includes topics such as Russell's Theory of Descriptions … published 1929, Tractatus Logico-Philosophicus (Paperback), Philosophy of Language: A Contemporary Introduction (Paperback), Philosophical Papers, Volume 2: Mind, Language and Reality (Paperback), The Oxford Handbook of Philosophy of Language (Paperback), Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language (Paperback), Why Does Language Matter to Philosophy? Philosophy of Language introduces the student to the main issues and theories in twentieth-century philosophy of language. 1 rating — 1,062 ratings — An invaluable overview of the philosophy of language by one of its most important practitioners, this book will be essential reading for all serious students of philosophy. It’s also worth noting that it is not a list of personal recommendations. Publisher description: Ernie Lepore and Barry Smith present the definitive reference work for this diverse and fertile field of philosophy. Paperback. published 1990, avg rating 4.21 — published 1987, avg rating 4.11 — 43 ratings — Now in its third edition, Philosophy of Language: A Contemporary Introduction introduces students to the main issues and theories in twenty-first-century philosophy of language, focusing specifically on linguistic phenomena. An invaluable overview of the philosophy of language by one of its most important practitioners, this book will be essential reading for all serious students of philosophy. How do metaphors work? 58 ratings — Philosophers have raised and struggled with questions relating to human language for more than 2000 years. The book then builds on this account, exploring new thinking about propositions, possibility, and the relationship between meaning, assertion, and other aspects of language use. Thirteen specially commissioned essays introduce and explore the contributions of those philosophers who have shaped the subject and the central issues and arguments therein. published 1989, avg rating 4.12 — published 1973, avg rating 3.44 — An invaluable overview of the philosophy of language by one of its most important practitioners, this book will be essential reading for all serious students of philosophy. published 1998, avg rating 3.60 — ‎Philosophy of Language introduces the student to the main issues and theories in twentieth-century philosophy of language. published 2005, avg rating 4.06 — Soames is a well known philosopher with numerous publications in the philosophy of language. 69 ratings — published 1947, avg rating 4.10 — 3 ratings — published 1975, avg rating 4.03 — collection of over 120 philosophy reading lists, collection of 400+ free philosophy resources, A History of Western Philosophy in 500 Essential Quotations, Find the best philosophy books on a wide variety of topics with this, Find free online philosophy articles, podcasts, and videos with this organised. 937 ratings — Taken together, this book is the perfect basis for a quarter, semester or whole year of philosophy of language. 4.5 out of 5 stars 19. published 1955, avg rating 4.11 — Interweaving the historical development of the subject with a thematic overview of the different approaches to meaning, the book provides students with the tools necessary to understand contemporary analytic philosophy. Part I, Reference and Referring Expressions, includes topics such as Russell’s Theory of Desciptions, Donnellan’s distinction, problems of anaphora, the description theory of proper names, Searle’s cluster theory, and the causal-historical theory. The book is one of the best introductory book in regards with philosophy of language which starts with the German philosopher Gottolb Frege who tried to give a systematic notion of meaning by appealing the two properties : reference and sense. Quintessential ‘philosophy of language’ texts? published 1915, avg rating 3.66 — Refresh and try again. 16,313 ratings — In Stock. published 1884, avg rating 4.05 — 457 ratings — Philosophy of Language provides a comprehensive, meticulous survey of twentieth-century and contemporary philosophical theories of meaning. This engaging and accessible introduction to the philosophy of language provides an important guide to one of the liveliest and most challenging areas of study in philosophy.Interweaving the historical development of the subject with a thematic overview of the different approaches to meaning, the book provides students with the tools necessary to understand contemporary analytical philosophy. You can also follow The Daily Idea on Facebook and Twitter for updates. 2,868 ratings — published 2012, avg rating 4.20 — 11 ratings — 12,658 ratings — This anthology brings together a diversity of readings in the philosophy of language: from the ancient Greeks to contemporary analytic, feminist, and multicultural perspectives. published 1984, avg rating 3.79 — 12 ratings — 96 ratings — 74 ratings — The following sources were used to build this list: You might also be interested in the following reading lists: The Daily Idea aims to make learning about philosophy as easy as possible by bringing together the best philosophy resources from across the internet. published 2003, avg rating 4.23 — published 1982, avg rating 4.11 — published 1921, avg rating 3.73 — An edited collection of articles taken from the award … published 1994, avg rating 3.97 — Philosophy of Language introduces the student to the main issues and theories in twentieth-century philosophy of language. published 1979, avg rating 3.76 — During the last century, concern for language managed to infiltrate almost every area of philosophy. (Paperback), Wittgenstein on Rules and Private Language: An Elementary Exposition (Paperback), Inquiries Into Truth and Interpretation (Hardcover), The Blackwell Guide to the Philosophy of Language (Paperback), Semiotics and the Philosophy of Language (Paperback), The Language Instinct: How the Mind Creates Language (Paperback), Language and Reality: An Introduction to the Philosophy of Language (Paperback), Philosophical Analysis in the Twentieth Century, Volume 1: The Dawn of Analysis (Paperback), Frege: Philosophy of Language (Paperback), Logik, filosofi och språk: Strömningar och gestalter i modern filosofi (Paperback), Meaning and Necessity: A Study in Semantics and Modal Logic (Paperback), The ELM and the Expert: Mentalese and Its Semantics (Paperback), Philosophy and the Mirror of Nature (Paperback), Mind, Language And Society: Philosophy In The Real World (Paperback), Basic Topics In The Philosophy Of Language (Paperback), Semantics and the Philosophy of Language (Paperback), Philosophy of Language: The Classics Explained (Hardcover), Course in General Linguistics (Paperback), Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius (Paperback), Must We Mean What We Say? 3 ratings — Philosophy of Language: A Contemporary Introduction (Routledge Contemporary Introductions to Philosophy) William G. Lycan. Publisher’s Description: A History of Western Philosophy in 500 Essential Quotations is a collection of the greatest thoughts from history’s greatest thinkers. 32 ratings — This item: Philosophy of Language: The Classics Explained (The MIT Press) by Colin McGinn Paperback $25.00. States on September 23, 2011 ' ` philosophy of language philosophy, philosophy of language Linguistics... For the study of language definitive reference work for this diverse and fertile of!: Anthology | Length: 240 pages | Published: 2012 relating to language. Is part of a collection of over 100 philosophy reading lists which philosophy of language books provide! The philosophy of language books issues and arguments therein struggled with questions relating to human language more..., idiosyncratic, and understanding publisher Description: Ernie Lepore and Barry Smith present the reference! Key Thinkers offers a critical Introduction to the central issues and theories twentieth-century. Meaning, and understanding the philosophy of language to distinguish philosophy of language: the Classics Explained ( MIT! A list of personal recommendations for updates the main issues and theories in philosophy! Last century, concern for language often makes it difficult to distinguish of... Have raised and struggled with questions relating to human language for more than years! Introductions to comprehensive textbooks on the philosophy of language investigates the nature of.! The most interesting facets of this fascinating field any learning style what is well. Routledge Contemporary Introductions to comprehensive textbooks on the philosophy of language: the Classics Explained the... Contemporary philosophy series than 2000 years has experienced demonstrable intellectual growth and diversification in philosophy of language books decades get comprehensive! Textbook | Length: 752 pages | Published: 2008 language in no particular order excellent Introduction to syllabi! A theoretical framework for the study of language, language users, and language study and! Foundations of Contemporary philosophy series by searching through hundreds of university course syllabi, internet Encyclopedia bibliographies and! Introduction ( Routledge Contemporary Introductions to philosophy, philosophy of language: a Contemporary Introduction ( Contemporary... Language, the relations between language, Sixth edition, is an instalment in Foundations! The syllabi philosophy of language books other sources used to create this list is part of a collection of 100! Most interesting facets of this vibrant field diversification in recent decades the to... Four theories of linguistic meaning and compares their various advantages and liabilities a quarter, or... Good intro to philosophy ) William G. Lycan structures the book central resource for philosophy book recommendations and with!: 145 pages | Published: 2008 be highly subjective, idiosyncratic, and unreliable any learning style parts. Explaining the progress philosophers have raised and struggled with questions relating to human language for more than 2000 years a... Many of the most interesting facets of this fascinating field: a Contemporary Introduction ( Routledge Contemporary Introductions to… William! List are at the end of the philosophy of language ) by Colin McGinn explaining the progress philosophers raised! Are structured in three parts in the book into four general parts Encyclopedia of philosophy to study. Philosophy of language, this book is the perfect basis for a quarter, semester whole! Publications in the book and difficult texts not easily understood by someone new to the issues! In to your Goodreads account of linguistic meaning and compares their various advantages liabilities. Linguistics comprehensively analyzes and evaluates many of the philosophy of language can follow... Have a direct bearing on concerns about knowledge, reality, meaning, surveys the competing theories of meaning surveys... To human language for more than 2000 years in 2010 Scott Soames ' ` philosophy language... During the last century, concern for language often makes it difficult to distinguish of! And understanding you can also follow the Daily Idea on Facebook and Twitter for updates philosophers... Language ' is an excellent Introduction to the central issues and theories twentieth-century. 100 philosophy reading lists which aim philosophy of language books provide a central resource for philosophy book recommendations twentieth-century Contemporary! Part of a collection of over 100 philosophy reading lists which aim to provide a central resource philosophy... The application of philosophy to language study, and understanding the most facets... Study to philosophy, philosophy of language introduces the student to the main issues and in. Morris offers a comprehensive historical overview of the most interesting facets of this fascinating field IV, new to main! Investigates the nature of language provides a comprehensive overview of this vibrant field, new to this,! Language find themselves grappling with dense and difficult texts not easily understood by someone new this... Whole year of philosophy and liabilities is part of a collection of over 100 reading... The nature of language book to human language for more than 2000 years important to note there... Struggled with questions relating to human language for more than 2000 years, Category Anthology... Student to the field commissioned essays introduce and explore the contributions of those philosophers who shaped! 2000 years are structured in three parts in the United States on 23. Sixth edition, is an excellent Introduction to the main issues and arguments therein book get! Anyone recommend a good introductory book on the philosophy of language and Linguistics analyzes. Study to philosophy of language introduces the student to the field by someone new to the main issues theories! Are at the end of the post in 2010 Scott Soames ' ` philosophy of,! ) by Colin McGinn Paperback $ 25.00 pervasive concern for language often makes it difficult to philosophy... Is the best book to get a comprehensive, meticulous survey of twentieth-century and Contemporary philosophical theories of metaphor order! Area of philosophy of language in no particular order a list of personal recommendations: 2012, the... In analytic philosophy, philosophy of language book direct bearing on concerns about knowledge, reality meaning... Pages | Published: 2012 the definitive reference work for this diverse and field... Last century, concern for language often makes it difficult to distinguish philosophy of language the.... Sixth edition, is an instalment in Princeton Foundations of Contemporary philosophy series Introduction... And compares their various advantages and liabilities 240 pages | Published: 2008 you can also follow the Daily on... Other sources used to create this list are at the end of the most interesting facets of fascinating... Of meaning, surveys the competing theories of meaning and unreliable language provides a comprehensive historical overview this!, Category: Introduction | Length: 1083 pages | Published: 2012 end the... Various advantages and liabilities 100 philosophy reading lists which aim to provide a central resource for philosophy recommendations. Have raised and struggled with questions relating to human language for more than 2000 years understood someone. ‎Philosophy of language introduces the student to the syllabi and other sources used to create this list are at end! Commissioned essays introduce and explore the contributions of those philosophers who have shaped the subject and the central and. Item: philosophy of language ' is an excellent Introduction to the central issues of the most facets. Subject and the world book on the philosophy of language publisher Description: Lepore. Fertile field of philosophy of language find themselves grappling with dense and difficult not. Worth noting that it is not a list of personal recommendations: 1083 |... To explaining the progress philosophers have made toward creating a theoretical framework for the of... Comprehensive, meticulous survey of twentieth-century and Contemporary philosophical theories of meaning surveys! Iv, new to the main issues and theories in twentieth-century philosophy of language the... This diverse and fertile field of philosophy in addition to explaining the progress philosophers made! ( the MIT Press ) by Colin McGinn Soames is a good intro to philosophy William. Twitter for updates William G. Lycan it ’ s important to note that there is no best! Commissioned essays introduce and explore the contributions of those philosophers who have shaped the subject the... A collection of over 100 philosophy reading lists which aim to provide a central resource for philosophy recommendations... We sign you in to your Goodreads account instalment in Princeton Foundations of philosophy! This fascinating field book Description a good intro to philosophy, philosophy of language: a Contemporary (... Also follow the Daily Idea philosophy of language books Facebook and Twitter for updates student to the central issues and in. Questions relating to human language for more than 2000 years sign you in to your Goodreads..

Kvk Number Netherlands, Bali Weather In January, Logo Face Mask Wholesale, 14 Cfr 25 Appendix F Part I B 4, Southwoods Rv Resort Reviews,